سوئیچ سری 9300L سیسکو

سوئیچ سری 9300L سیسکو 

 
 
مدلهای مختلف سوئیچ 9300L (از سری 9300 سیسکو) و مشخصات هر یک از آنها
 
مدلهای 24 پورت:
مدل سوئیچ 
مشخصات
C9300L-24T-4Gدارای 24 پورت اترنت داده یک گیگابیتی (10/100/1000)، چهار پورت آپلینک ثابت SFP با سرعت 1 گیگ. منبع تغذیه‌ پیش فرض با توان خروجی 350 وات برق متناوب (350WAC) و قابلیت پشته سازی با پشتیبانی از فنآوری StackWise-320.
C9300L-24P-4Gدارای 24 پورت +PoE یک گیگابیتی (10/100/1000)، چهار پورت آپلینک ثابت SFP با سرعت 1 گیگ. 505 وات بودجه کل PoE با منبع تغذیه‌ پیش فرض با توان خروجی 715 وات برق متناوب (715WAC) و قابلیت پشته سازی با پشتیبانی از فنآوری StackWise-320.
 
 
 
مدل سوئیچ 
مشخصات
C9300L-24T-4Xدارای 24 پورت اترنت داده یک گیگابیتی (10/100/1000)، چهار پورت آپلینک ثابت +SFP با سرعت 10 گیگ. منبع تغذیه‌ پیش فرض با توان خروجی 350 وات برق متناوب (350WAC) و قابلیت پشته سازی با پشتیبانی از فنآوری StackWise-320.
C9300L-24P-4Xدارای 24 پورت +PoE یک گیگابیتی (10/100/1000)، چهار پورت آپلینک ثابت +SFP با سرعت 10 گیگ. 505 وات بودجه کل PoE با منبع تغذیه‌ پیش فرض با توان خروجی 715 وات برق متناوب (715WAC) و قابلیت پشته سازی با پشتیبانی از فنآوری StackWise-320.
 
 
 
مدلهای 48 پورت:
مدل سوئیچ 
مشخصات
C9300L-48T-4Gدارای 48 پورت اترنت داده یک گیگابیتی (10/100/1000)، چهار پورت آپلینک ثابت SFP با سرعت 1 گیگ. منبع تغذیه‌ پیش فرض با توان خروجی 350 وات برق متناوب (350WAC) و قابلیت پشته سازی با پشتیبانی از فنآوری StackWise-320.
C9300L-48P-4Gدارای 48 پورت +PoE یک گیگابیتی (10/100/1000)، چهار پورت آپلینک ثابت SFP با سرعت 1 گیگ. 505 وات بودجه کل PoE با منبع تغذیه‌ پیش فرض با توان خروجی 715 وات برق متناوب (715WAC) و قابلیت پشته سازی با پشتیبانی از فنآوری StackWise-320.
C9300L-48T-4Xدارای 48 پورت اترنت داده یک گیگابیتی (10/100/1000)، چهار پورت آپلینک ثابت +SFP با سرعت 10 گیگ. منبع تغذیه‌ پیش فرض با توان خروجی 350 وات برق متناوب (350WAC) و قابلیت پشته سازی با پشتیبانی از فنآوری StackWise-320.
 
 
 
مدل سوئیچ 
مشخصات
C9300L-48P-4Xدارای 48 پورت +PoE یک گیگابیتی (10/100/1000)، چهار پورت آپلینک ثابت +SFP با سرعت 10 گیگ. 505 وات بودجه کل PoE با منبع تغذیه‌ پیش فرض با توان خروجی 715 وات برق متناوب (715WAC) و قابلیت پشته سازی با پشتیبانی از فنآوری StackWise-320.
C9300L-48PF-4Gدارای 48 پورت +PoE یک گیگابیتی (10/100/1000)، چهار پورت آپلینک ثابت SFP با سرعت 1 گیگ. 890 وات بودجه کل PoE با منبع تغذیه‌ پیش فرض با توان خروجی1100 وات برق متناوب (1100WAC) و قابلیت پشته سازی با پشتیبانی از فنآوری StackWise-320.
C9300L-48PF-4Xدارای 48 پورت +PoE یک گیگابیتی (10/100/1000)، چهار پورت آپلینک ثابت +SFP با سرعت 10 گیگ. 890 وات بودجه کل PoE با منبع تغذیه‌ پیش فرض با توان خروجی1100 وات برق متناوب (1100WAC) و قابلیت پشته سازی با پشتیبانی از فنآوری StackWise-320.
 
 
 مدلهای مولتی گیگ 24 پورت:
مدل سوئیچ 
مشخصات
C9300L-24UXG-4Xدارای 24 پورت UPOE (شامل 16 پورت 1 گیگی و 8 پورت اترنت مولتی گیگابیتی با سرعتهای 100مگابیت بر ثانیه و یا 1/2.5/5 گیگابیت بر ثانیه)، چهار پورت آپلینک ثابت +SFP با سرعت 10 گیگ. 880 وات بودجه کل PoE با منبع تغذیه‌ای با توان خروجی 1100 وات برق متناوب (1100WAC) و قابلیت پشته سازی با پشتیبانی از فنآوری StackWise-320.
C9300L-24UXG-2Qدارای 24 پورت UPOE (شامل 16 پورت 1 گیگی و 8 پورت اترنت مولتی گیگابیتی با سرعتهای 100مگابیت بر ثانیه و یا 1/2.5/5 گیگابیت بر ثانیه)، 2 پورت آپلینک ثابت +QSFP با سرعت 40 گیگ. 722 وات بودجه کل PoE با منبع تغذیه‌ای با توان خروجی 1100 وات برق متناوب (1100WAC) و قابلیت پشته سازی با پشتیبانی از فنآوری StackWise-320.
 
 مدلهای مولتی گیگ 48 پورت:
مدل سوئیچ 
مشخصات
C9300L-48UXG-4Xدارای 48 پورت UPOE (شامل 36 پورت 1 گیگی و 12 پورت اترنت مولتی گیگابیتی با سرعتهای 100مگابیت بر ثانیه و یا 1/2.5/5 گیگابیت بر ثانیه)، چهار پورت آپلینک ثابت +SFP با سرعت 10 گیگ. 675 وات بودجه کل PoE با منبع تغذیه‌ای با توان خروجی 1100 وات برق متناوب (1100WAC) و قابلیت پشته سازی با پشتیبانی از فنآوری StackWise-320.
C9300L-48UXG-2Qدارای 48 پورت UPOE (شامل 36 پورت 1 گیگی و 12 پورت اترنت مولتی گیگابیتی با سرعتهای 100مگابیت بر ثانیه و یا 1/2.5/5 گیگابیت بر ثانیه)، 2 پورت آپلینک ثابت +QSFP با سرعت 40 گیگ. 675 وات بودجه کل PoE با منبع تغذیه‌ای با توان خروجی 1100 وات برق متناوب (1100WAC) و قابلیت پشته سازی با پشتیبانی از فنآوری StackWise-320.
 

نمایش 1–12 از 24 نتیجه