سیسکو یکی از معتبرترین برندها در زمینه تولید تجهیزات شبکه است که از پرمصرفترین محصولات آن می‌توان به سوئیچها، روترها و تلفنهای آی پی اشاره کرد.