ما را دنبال کنید
Tehran:+98(21)65011524

مدیریت عملکرد سازمان Corporate Performance Management

اهمیت اجرای استراتژی CPM

شما یک استراتژی عالی و برجسته که نوید بخش نتایج شگفت انگیز، نظیر جهش سودآوری، بهره وری بی سابقه کلیه عملیات ها، بهبود کیفیت محصولات و افزایش سهم بازار نسبت به رقبا باشد را تدوین  می نمائید. اما آیا می توانید این استراتژی را که مستلزم برقراری اقدامات صحیح روزانه در زمینه فرایندها، عملیات ها و تکنولوژی ها می باشد، اجرا کنید؟ اگر جوابتان منفی باشد، پیشرفت مطلوب در نتایج عملکرد کلان شرکت عملاً غیر ممکن خواهد بود.

“راهکارهای جامع سازمان” راهنمای شما در تدوین و اجرای استراتژی، و کسب مزیت های رقابتی طولانی مدت در سازمان شما می باشد. ما با استفاده از مدل انحصاری “مدیریت عملکرد سازمان” و بهره گیری از سیستم CPM، قادر هستیم تا سیستم مدیریت عملکرد استراتژیک مناسب برای سازمان شما را پیاده سازی نمائیم. هدف ما این است که با استفاده از دانش و تجربیات عمیق خود در عرصه سیستم های مدیریت یکپارچه، شریک تجاری بلند مدت شما بوده و همراه با شما در موفقیت سهیم گردیم.

معرفی مدل مدیریت عملکرد سازمان CPM

ما با استفاده از مدل انحصاری “مدیریت عملکرد سازمان” که ماحصل تجربیات ما در مدیریت استراتژیک، مدیریت عملکرد و هوش تجاری می باشد؛ شرکت ها را در تدوین و اجرای استراتژی، همچنین کنترل و اتخاذ تصمیمات مدیریتی بهتر، یاری می رسانیم.

1 – برنامه ریزی استراتژیک

ترجمه استراتژی و چشم انداز به عملیات و اهداف کمّی.
تدوین و توسعه استراتژی کلان و استراتژی های تجاری سازمان.

2 – همسو سازی استراتژیک

·      تعیین فرایندهای استراتژیک و ترسیم نقشه استراتژی.

·      تهیه کارت امتیازی متوازن.

3 – مدیریت فرایندهای سازمان

·      یکپارچه سازی فرایندهای سازمان.

·      اجرای عملیات های اصلی و پشتیبانی در بخش های مختلف سازمان.

·      بودجه بندی.

4 – سنجش عملکرد سازمان

·      گرد آوری اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ERP و سایر سیستم های اطلاعات مدیریت.

·      سنجش عملکرد فرایندها و بخش های مختلف سازمان، و نمایش آن به صورت داشبورد.

preloader